Advokát se musí řídit přáním klienta a sejít se s ním

12. 10. 2022

V Bulletinu advokacie, číslo 8-9/2021, vyšel zajímavý článek právničky Mgr. Zuzany Durajové. Píše v něm o povinnostech advokátů, kteří zastupují u soudu lidi s duševním onemocněním nebo mentálním postižením. Takovým advokátům se říká procesní opatrovník.

Jejich úkolem je hájit práva svých klientů například v řízení o omezení svéprávnosti. Chybou je, když se advokát se svým klientem vůbec osobně nesetká. Také je špatně, když advokát nepostupuje podle přání klienta nebo jeho pokynů.

Úmluva totiž říká, že je potřeba v soudním řízení člověku pomoci tak, aby mohl soudu jasně říct své přání a představy. Nikdy by tedy neměl advokát postupovat podle toho, co on považuje za nejlepší, ale musí se řídit přáním svého klienta. Článek 12 Úmluvy totiž počítá s právem na špatné rozhodnutí, pokud člověk dané situaci a následkům rozumí.

 

Celý odborný článek k přečtení (strana 117 a 118)