Úmluva.cz slouží k výkladu jednotlivých článků Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.
Web je zpracován v jednoduchém stylu proto, aby byl co nejvíce přístupný i lidem, kteří mají se čtením a porozuměním textu potíže.
Další články Úmluvy budeme postupně doplňovat a ty stávající aktualizovat.

Článek 9: Přístupnost

Lidé s postižením mají právo žít podle svých přání a zapojit se plně do společnosti. Mohou dělat vše, co chtějí. Je proto důležité, aby se dostali všude, kam potřebují.

Článek 12: Rovnost před zákonem

Svéprávnost je schopnost samostatně právně jednat. Právně jednat znamená zavazovat se k povinnostem a nabývat práv.

Článek 13: Soudy

Lidé s postižením mají stejnou možnost jako všichni ostatní jít k soudu.

Článek 19: Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti

Státy musí zajistit, aby se lidé s postižením mohli rozhodovat o tom, kde a s kým žijí.

Článek 23: Rodina

Lidé s postižením mají právo žít svůj rodinný a partnerský život jako ostatní. Úmluva zaručuje, že mají právo mít partnera, partnerku nebo svatbu, pokud to chtějí.

Článek 24: Vzdělávání

Všichni mají stejné právo na vzdělání. Státy musí zajistit, aby lidé s postižením mohli chodit do běžné školy a mohli se vzdělávat celý život.

Článek 25: Zdraví

Lidi se zdravotním postižením nikdo nesmí odmítnout ošetřit jenom kvůli tomu, že mají nějaké postižení.

Článek 27: Práce a zaměstnávání

Lidé s postižením mají stejné právo na práci a zaměstnání, jako všichni další lidé.

Článek 29: Lidé s postižením a politika

Všechny osoby mají právo podílet se na politice. To znamená i právo volit nebo být volen.

Aktuálně

  • 24. 5. 2023

KONFERENCE PRO ZMĚNU 2023

Zveme vás na 11. ročník mezinárodní konference, která proběhne 11. října od 10:00 do 15:00 v prostorách brněnské Vaňkovky (Ve…

  • 8. 3. 2023

Co byste chtěli pro své dítě? Celostátní dotazníkové šetření mezi rodiči dětí s postižením

Jednota pro deinstitucionalizaci zahájila celostátní dotazníkové šetření mezi rodiči dětí (i těch mladých dospělých) s mentálním i kombinovaným postižením. Cílem…

  • 6. 3. 2023

Slyšeli jste už o Opčním protokolu k Úmluvě?

Ještě ne? Nevadí. Tady je pár informací. Opční protokol je doplnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Ve státech,…

Redakční rada

Tereza Bártová

Tereza Bártová

Právnička
tereza.bartova@rytmus.org
+420 725 722 262
Lenka Frýdková

Lenka Frýdková

Právnička
lenka.frydkova@rytmus.org
+420 605 904 178
Markéta Hnízdilová

Markéta Hnízdilová

Sebeobhájkyně
Robert Drahota

Robert Drahota

Sebeobhájce