Úmluva.cz slouží k výkladu jednotlivých článků Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.
Web je zpracován v jednoduchém stylu proto, aby byl co nejvíce přístupný i lidem, kteří mají se čtením a porozuměním textu potíže.
Další články Úmluvy budeme postupně doplňovat a ty stávající aktualizovat.

Článek 9: Přístupnost

Lidé s postižením mají právo žít podle svých přání a zapojit se plně do společnosti. Mohou dělat vše, co chtějí. Je proto důležité, aby se dostali všude, kam potřebují.

Článek 12: Rovnost před zákonem

Svéprávnost je schopnost samostatně právně jednat. Právně jednat znamená zavazovat se k povinnostem a nabývat práv.

Článek 19: Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti

Státy musí zajistit, aby se lidé s postižením mohli rozhodovat o tom, kde a s kým žijí.

Článek 23: Rodina

Lidé s postižením mají právo žít svůj rodinný a partnerský život jako ostatní. Úmluva zaručuje, že mají právo mít partnera, partnerku nebo svatbu, pokud to chtějí.

Článek 24: Vzdělávání

Všichni mají stejné právo na vzdělání. Státy musí zajistit, aby lidé s postižením mohli chodit do běžné školy a mohli se vzdělávat celý život.

Článek 25: Zdraví

Lidi se zdravotním postižením nikdo nesmí odmítnout ošetřit jenom kvůli tomu, že mají nějaké postižení.

Článek 27: Práce a zaměstnávání

Lidé s postižením mají stejné právo na práci a zaměstnání, jako všichni další lidé.

Článek 29: Lidé s postižením a politika

Všechny osoby mají právo podílet se na politice. To znamená i právo volit nebo být volen.

Aktuálně

  • 30. 11. 2022

Prezidentské volby 2023 – informace ve snadném jazyce

V lednu 2023 proběhnou volby, ve kterých budeme volit prezidenta České republiky.  K volbám jsme připravili informativní stránku, na které…

  • 12. 10. 2022

Advokát se musí řídit přáním klienta a sejít se s ním

V Bulletinu advokacie, číslo 8-9/2021, vyšel zajímavý článek právničky Mgr. Zuzany Durajové. Píše v něm o povinnostech advokátů, kteří zastupují…

  • 8. 9. 2022

Volby 2022. Zveme na informativní setkání a nabízíme informace o volbách ve snadném jazyce

Volby letos proběhnou 23. a 24. září a jako už tradičně, i tento rok k nim připravujeme informativní setkání. Více…

Redakční rada

Tereza Bártová

Tereza Bártová

Právnička
tereza.bartova@rytmus.org
+420 725 722 262
Lenka Frýdková

Lenka Frýdková

Právnička
lenka.frydkova@rytmus.org
+420 605 904 178
Markéta Hnízdilová

Markéta Hnízdilová

Sebeobhájkyně
Robert Drahota

Robert Drahota

Sebeobhájce