Tento web slouží k výkladu jednotlivých článků Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Web je zpracován v jednoduchém stylu proto, aby byl co nejvíce přístupný i lidem, kteří mají se čtením a porozuměním textu potíže.
Další články budeme postupně doplňovat a ty stávající aktualizovat. Spolupracují s námi: SPMP ČR

Článek 12: Rovnost před zákonem

Svéprávnost je schopnost samostatně právně jednat. Právně jednat znamená zavazovat se k povinnostem a nabývat práv.

Článek 19: Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti

Státy musí zajistit, aby se lidé s postižením mohli rozhodovat o tom, kde a s kým žijí.

Článek 25: Zdraví

Lidi se zdravotním postižením nikdo nesmí odmítnout ošetřit jenom kvůli tomu, že mají nějaké postižení.

Článek 27: Práce a zaměstnávání

Lidé s postižením mají stejné právo na práci a zaměstnání, jako všichni další lidé.

Článek 29: Lidé s postižením a politika

Všechny osoby mají právo podílet se na politice. To znamená i právo volit nebo být volen.

Aktuálně

  • 10. 12. 2021

Ke Dni lidských práv byl spuštěn web umluva.cz

Organizace Rytmus - od klienta k občanovi se dlouhodobě zaměřuje na implementaci práv vyplývajících z Úmluvy o právech lidí se…

Redakční rada

Tereza Bártová

Tereza Bártová

Právnička
tereza.bartova@rytmus.org
+420 725 722 262
Lenka Frýdková

Lenka Frýdková

Právnička
lenka.frydkova@rytmus.org
+420 605 904 178
Markéta Hnízdilová

Markéta Hnízdilová

Sebeobhájkyně
Robert Drahota

Robert Drahota

Sebeobhájce