Článek 12: Rovnost před zákonem

Svéprávnost je schopnost samostatně právně jednat.
Právně jednat znamená zavazovat se k povinnostem a nabývat práv.
Právním jednáním je například nákup televize,
uzavření smlouvy o nájmu
nebo smlouvy o poskytování sociální služby. 

Právnímu jednání předchází rozhodování.  
Například zda si koupím novou televizi, 
kde chci bydlet 
nebo jaké sociální služby chci využívat.  

Rozhodování o sobě a svém životě je pro každého velmi důležité.
Je nutné respektovat osobní nezávislost a svobodu volby.
Patří to k hlavním bodům Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Lidé s postižením musí mít stejné možnosti 
o svém životě rozhodovat stejně jako ostatní lidé.
Proto Úmluva o právech lidí s postižením říká, 
že soud ani nikdo jiný nesmí lidi s postižením omezovat 
nebo zbavovat svéprávnosti. 

 

Jak vypadá cesta ke svéprávnosti Evy:

 

Jak může vypadat správné naplňování práva na rovnost před zákonem a plnou svéprávnost ukazuje případ paní Heleny:

Paní Helena je žena s postižením.
Soud ji na základě lékařské zprávy omezil ve svéprávnosti
a přidělil ji veřejného opatrovníka.
Paní Helena chtěla bydlet se svým přítelem v bytě a platit nájem.

S přítelem se společně radili,
co si za své peníze koupit
nebo kdy zaplatit nájem.

Veřejný opatrovník s tím nesouhlasil
a tvrdil,
že to není pro paní Helenu vhodné a bezpečné.

Paní Heleně vadilo,
že za ní její veřejný opatrovník rozhodoval a nezjišťoval přitom,
co si sama přeje a jaká je její vůle.

Paní Helena začala spolupracovat s Poradnou QUIP,
která ji podpořila v soudním řízení o navrácení svéprávnosti.
Soudní řízení bylo úspěšné a soud paní Heleně navrátil svéprávnost.
Paní Helena se tak zase může o svém životě rozhodovat sama tak, jak si přeje.

Paní Helena občas potřebuje pomoci s rozhodováním a právním jednáním.
Proto uzavřela smlouvu o nápomoci se svým přítelem.
Na základě této smlouvy je její přítel podpůrcem.
Pomáhá ji a radí s právním jednáním kdykoliv, kdy paní Helena potřebuje podporu.