Články úmluvy

Článek 25: Zdraví

10. 12. 2021

Lidi se zdravotním postižením nikdo nesmí odmítnout ošetřit jenom kvůli tomu, že mají nějaké postižení.

Článek 24: Vzdělávání

10. 12. 2021

Všichni mají stejné právo na vzdělání. Státy musí zajistit, aby lidé s postižením mohli chodit do běžné školy a mohli se vzdělávat celý život.

Článek 23: Rodina

10. 12. 2021

Lidé s postižením mají právo žít svůj rodinný a partnerský život jako ostatní. Úmluva zaručuje, že mají právo mít partnera, partnerku nebo svatbu, pokud to chtějí.