Úmluva

OSN (Organizace spojených národů) schválila Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením dne 13. prosince 2006.

Současně byl schválený i text Opčního protokolu.

Pak ji začaly podepisovat i jednotlivé státy. Mezi prvními ji podepsala i Česká republika.

V České republice je platná od 28. října 2009.

Účelem Úmluvy je podporovat plné a rovné užívání všech lidských práv všemi osobami se zdravotním postižením.

Úmluva pomáhá měřit, jak jsou naplňována práva lidí s postižením v jednotlivých státech.