Článek 29: Lidé s postižením a politika

Volby si můžete vyzkoušet i nanečisto.

Úmluva stanoví právo všech osob podílet se na politice.
To znamená i právo volit nebo být volen.

V České republice má ale mnoho lidí se zdravotním postižením
omezenou svéprávnost
v oblasti volebního práva.
Volit proto nemohou.

Pro jiné lidi, kteří volit mohou,
může být složité orientovat se ve volbách
a získat potřebné informace.

Proto by se stát měl snažit o to,
aby byl volební systém srozumitelný
a přístupný pro každého.

Stát by měl také aktivně podporovat prostředí,
ve kterém se osoby se zdravotním postižením
mohou účinně a bez diskriminace
podílet na veřejných záležitostech
a účastnit se veřejného života.