Informace k Úmluvě

Úmluva a opční protokol

Originální anglický text Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a opční protokol si můžete stáhnout a přečíst zde.

Český překlad textu ratifikované Úmluvy si můžete stáhnout a přečíst zde.

Více o opčním protokolu ve snadném jazyce

Český překlad Opčního protokolu, který Česká republika přijala dne 23. září 2021, si můžete stáhnout a přečíst zde.

Originální anglický text Úmluvy spolu s oficiálním českým překladem, který následuje za anglickou verzí, byl zveřejněn ve Sbírce mezinárodních smluv. Stáhnout a podívat se na dokument můžete zde.

Výbor pro práva osob se zdravotním postižením

Podle článku 34 Úmluvy byl ustaven Výbor pro práva osob s postižením (Výbor).

Je složený z 18 nezávislých expertů na problematiku zdravotního postižení.

Experty volí smluvními státy.

Výbor sleduje dodržování Úmluvy v jednotlivých státech. Schází se v Ženevě (Švýcarsko).

Státy Výboru pravidelně posílají zprávy o naplňování Úmluvy.

Výbor tyto zprávy přečte a posoudí.

Může k nim vydat doporučení.

Vnitrostátní monitorovací mechanismus

Úmluva počítá s tím, že každý stát si vytvoří systém kontroly Úmluvy.

V České republice funguje kontaktní místo a monitorovací orgán.

1) Kontaktní místo

V České republice je kontaktním místem Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). 

MPSV je zároveň podle usnesení vlády ze dne 19. března 2007 č. 284 tzv. gestorem Úmluvy.

To znamená, že má v České republice tuto Úmluvu na starosti a dohlíží, jak je plněna.

Pomáhá mu v tom ještě sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO).

Kontaktní místo má na starosti například přípravu zpráv pro Výbor. Vytváří taky různé plány pro dodržování Úmluvy.

2) Monitorovací orgán

Monitorovacím orgánem se od ledna 2018 stal veřejný ochránce práv (ombudsman).

Ombudsman provádí výzkumy, vydává doporučení v oblasti práv osob se zdravotním postižením a  také navrhuje opatření k ochraně osob se zdravotním postižením. Více zde.

Proces ratifikace Úmluvy v ČR