Článek 13: Soudy

Lidé s postižením mají stejnou možnost jako všichni ostatní jít k soudu.
Mohou tedy například podat žalobu na někoho jiného, když jim nevrátil peníze.
Lidé s postižením se mohou účastnit soudu, který se jich týká.
Může jít o soud o svéprávnosti, rodičovských právech nebo třeba schválení smlouvy o nápomoci.
Důležité je, že lidé s postižením mají právo, aby jim někdo u soudu pomáhal.
Takový člověk pomáhá vysvětlit, co se u soudu děje a kdy je třeba co říct.

Lidé s postižením ale mohou mít u soudu i jiné role.
Mohou být třeba svědkem.
Svědek u soudu řekne, co osobně viděl nebo slyšel.
Je to druh důkazu, který pomáhá soudci správně rozhodnout.

Podle Úmluvy musí stát zajistit školení pro soud, policii i zaměstnance vězení.
Takové školení vysvětlí, jak mluvit s lidmi s postižením, jak se s ním chovat, jak jim lépe porozumět.