Jak mluvit (nejen) o válce

30. 5. 2022

I lidé s mentálním postižením vnímají současnou atmosféru. Nepomůže snažit se je chránit předstíráním, že se nic neděje. Pokud si nejste jistí, jak s nimi nejen o tématu války mluvit, nechte se inspirovat přiloženým materiálem, který vznikl ve spolupráci KC Motýlek a Nebuď na nule a inspiroval se materiály od Centra Locika a Junák – český skaut.